Site logo

Inkomen

Op de toekomst voorbereiden, daar begin je nu mee!

Een inkomen is onmisbaar om te kunnen leven en wonen, maar tegelijk niet vanzelfsprekend. Ziekte, een ongeval of ontslag kunnen een stabiele financiële basis ineens aan het wankelen brengen. Ook als bedrijf en ondernemer is het belangrijk om duidelijk te hebben hoe bij ziekte of ongeval het inkomen van uzelf of uw werknemers beschermd is. Ingewikkelde materie? Jazeker. Maar de adviseurs van Oveon Inkomen leggen het u graag uit!

Advies

Oveon Inkomen is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met het inkomen van de ondernemer én de werknemer. Onze adviseurs Bram Brouwer en Ingrid van Slooten – Brands hebben jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening.

Een handtekening op een contract kan tienduizenden euro’s kosten of opleveren. Weet u altijd wat de juiste keuze is? Oveon Inkomen licht uw situatie door en komt met een passend advies.

Maatwerk

Een advies is altijd maatwerk, maar dan ook écht maatwerk.

Bram Brouwer: ,,Met een paar eenvoudige vragen weten we vaak snel tot de kern door te dringen. En zo kunnen we een goed en concreet advies geven.’’

Een advies betekent niet altijd een extra verzekering. ,,Je kunt als bedrijf of particulier niet alles indekken, maar je kunt wel nadenken over de risico’s en een plan B klaarleggen. We zoeken het uit voor de klant en daarna zeggen we: beoordeel zelf de opties en maak de juiste beslissing.’’

Uw pensioen goed geregeld

U wilt de zaken rondom uw pensioen goed geregeld hebben. Wij geven advies op basis van uw persoonlijke situatie.

Als werkgever wil je de zaken rondom je personeel goed geregeld hebben. Al is het alleen maar om niet tegen (financiële) problemen aan te lopen als een werknemer iets overkomt. Weet u of uw inkomen en dat van uw werknemers goed beschermd is?

 
 

Oveon Inkomen adviseert bij deze en andere vragen:

 • Is het voor mij aantrekkelijk om eigen risicodrager te worden voor verschillende sociale uitkeringen, bijvoorbeeld de Ziektewet?
 • Ik heb als bouwbedrijf ZZP’ers in dienst. Met welke (financiële) gevolgen krijg ik te maken als één van hen een ongeval krijgt?
 • Hoe kan ik het ziekteverzuim binnen mijn bedrijf terugdringen?
 • Zit ik wel in het goede bedrijfstakpensioenfonds? Is overstappen een keuze of een verplichting?
 • Horen mijn oproepkrachten ook in de pensioenregeling?
 • Moet ik verplicht al mijn werknemers aanmelden voor een pensioenregeling? Waarom zou ik dat wel of niet doen?
 • Het is in mijn bedrijf goed geregeld met de inkomensbescherming, maar kan ik nog ergens besparen?
 • Zijn mijn arbeidsvoorwaarden wel passend voor de branche?
 

Oveon Inkomen bekijkt uw bedrijfssituatie en trekt een conclusie: is alles op orde of zijn er dingen die (nodig) geregeld moeten worden? Vervolgens komen wij met een passend advies, bijvoorbeeld om interne maatregelen te nemen of een bepaalde verzekering af te sluiten. Hoewel dat laatste, een extra verzekering, helemaal niet altijd nodig blijkt te zijn.

Oveon Inkomen werkt op urenbasis. U betaalt voor het uitzoeken, wij leveren u een passend advies. Duidelijk en concreet!

Als ondernemer werk je vol passie en energie aan je bedrijf. Alles gaat goed en je wilt er al helemáál niet aan denken dat jou iets overkomt. Toch kun je als ondernemer tijdelijk of voor langere periode uitvallen. Hoe zit het dan met de continuïteit van uw bedrijf?

 
 

Oveon Inkomen adviseert bij deze en andere vragen:

 • Welke impact heeft langdurige ziekte voor de continuïteit van mijn bedrijf? Ik ben bijvoorbeeld als enige tekenbevoegd. Kan ik daar iets voor regelen?
 • Wij zijn met meerdere firmanten in onze onderneming. Wat gebeurt er met het inkomen voor mijn gezin als ik door ziekte wegval?
 • Ik word ouder en wil mijn bedrijfsopvolging regelen. Hoe doe ik dat?
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf als ik kom te overlijden?
 • Wat is voor mij aantrekkelijk: pensioen in eigen beheer opbouwen of pensioen bij een pensioenverzekeraar onderbrengen?
 • Past mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering nog bij mijn huidige werkomstandigheden?
 • Ik ben net voor me zelf begonnen, hoe kan ik mijn inkomen verzekeren tegen onvoorziene risico’s?
 

Oveon Inkomen brengt uw situatie in kaart en maakt in scenario’s duidelijk wat zou kunnen gebeuren. Vervolgens krijgt u een advies, bestaand uit suggesties voor verbeteringen, maatregelen en in sommige gevallen voor een verzekering. Hoe dan ook kunt u erop rekenen dat bij ons advies uw financiële belang voorop staat!

Oveon Inkomen werkt op urenbasis. U betaalt voor het uitzoeken, wij leveren u een passend advies. Duidelijk en concreet!

Je hebt een baan en je bouwt pensioen op. Regelmatig vallen je pensioenpapieren immers op de deurmat. Maar hoe gaat dat als je van baan verandert? Of als je te maken krijgt met een echtscheiding? Een handtekening wel of niet zetten kan tienduizenden euro’s schelen. Vraag daarom advies aan Oveon Inkomen!

 
 

Oveon Inkomen adviseert bij deze en andere vragen:

 • Via mijn werkgever bouw ik pensioen op. Maar is het nabestaandenpensioen wel toereikend, als ik weg kom te vallen?
 • Ik snap eigenlijk niks van mijn pensioenpapieren. Kan iemand mij eens uitleggen hoe dat zit?
 • Ik ben van baan veranderd. Hoe zit het met het pensioen dat ik bij mijn vorige werkgever heb opgebouwd?
 • Helaas lig ik in een scheiding. Nu kom ik de term ‘pensioen verevenen’ tegen. Wat betekent dat?
 • Ik bouw pensioen op. Maar wat krijgt mijn gezin als ik plotseling kom te overlijden?
 • Ik zit als werknemer al een tijdje niet op m’n plek bij mijn werkgever. Ik weet niet hoe lang dat nog goed gaat. Is daar wat aan te doen?
 

Oveon Inkomen bekijkt uw paperassen en legt alles uit in begrijpelijke taal. Uiteraard kunnen we u ook adviseren, waarbij we altijd uw financiële belangen op het oog hebben!

Oveon Inkomen werkt op urenbasis. In een gesprek van één uur kan voor u al veel verhelderd zijn.

Onze persoonlijke aanpak

Inventariseren
Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van het product en uw (financiële) situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen moeten worden gemaakt.
Analyseren
Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een selectie van producten die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn
Advisering
Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welk product, in welke vorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden.
Bemiddeling
Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de (financiële) instelling verzorgen. Zodat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd
Nazorg
Nadat het product is afgesloten, blijven wij u ondersteunen. U kunt met al uw vragen over het product bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of dit product blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan tenslotte in de loop van de tijd wijzigen.

Onze inkomensadviseurs kunnen uw gehele financiële situatie doornemen.

Onze inkomens- adviseurs kunnen uw gehele financiële situatie doornemen.

Formulieren

Uw verzekeringsaanvraag en andere zaken snel en makkelijk te regelen via onderstaande formulieren. 

Vergelijkingskaart
Vermogen opbouwen

Vergelijkingskaart
Risico’s afdekken

Vergelijkingskaart
Pensioenvraag Werkgever

Dienstenwijzer

Ons beloningsbeleid

Onze Algemene Voorwaarden