Site logo

Week van de Werkstress!

Sinds 2019 zijn psychische klachten de grootste oorzaak bij ziekteverzuim. Gemiddeld kost verzuim de werkgever € 250,- per dag. Een psychisch verzuimdossier duurt al gauw 180 dagen. Dit betekent een schadelast van € 45.000,-. Buiten het kostentechnische aspect is het natuurlijk vooral ontzettend vervelend voor de werknemer. Ze moeten doorgaans ontzetten lang wachten op goede professionele hulp bij GGZ instanties.

Als arbodienst adviseren we onze relaties dan ook om preventief aandacht te geven aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Er zijn verschillende tools welke gebruikt kunnen worden om de PSA in kaart te brengen. Een goede eerste stap kan zijn om de werkdruk in kaart te brengen met het werkdrukkompas via www.werkdrukkompas.nl.

Ook in de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) worden werkdruk en PSA structureel aangekaart als risicofactoren. In het plan van aanpak komt o.a. naar voren dat werkgevers eens in de drie jaar een Preventief Medisch Onderzoek dienen aan te bieden aan de werknemers.

Om de actuele omstandigheden van de werknemers in kaart te brengen kunnen we een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanbevelen waarbij de nadruk leggen op PSA. Bij risico dossiers kunnen we dan in een vroeg stadium een passende interventie inzetten zodat we eventuele langdurige uitval kunnen voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een professionele coach of een gecertificeerde bedrijfspsycholoog.

Wilt u hierover meer informatie ontvangen of zoekt u een partner welke u kan ondersteunen in het opstellen van een RI&E en de uitvoering van een PMO neem dan vooral contact op met ons.

 #ScholArbodienst

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.