Site logo

Zonnepanelen en de zakelijke verzekeringsmarkt

Letterlijk een hot item momenteel. Het aantal gebouwen waarop zonnepanelen zijn geïnstalleerd is in de laatste 5 jaar ruim vertienvoudigd (!). (Bron: RTL nieuws.nl). Duurzaamheid, besparing op de energiekosten, milieuvriendelijk, subsidies, allemaal redenen waarom bedrijven en particulieren in toenemende mate zonnepanelen laten aanleggen.

Echter, er is ook een schaduwzijde aan deze ontwikkeling. Schade aan panden waarop zonnepanelen zijn geïnstalleerd komt ook steeds meer voor. Het lijkt erop dat de aanwezigheid van zonnepanelen een extra brandrisico met zich meebrengt, want de oorzaak wordt vaak gevonden bij de zonnepanelen.

Een aantal problemen die daarbij genoemd worden zijn:

  • Defecte cellen in de panelen raken oververhit;
  • Kabels en stekkers zijn slecht op elkaar aangesloten waardoor een vlamboog kan ontstaan;
  • Omvormers kunnen oververhit raken wanneer deze niet goed zijn aangesloten of niet goed worden onderhouden;
  • Panelen zijn te dicht op de (brandbare) dakisolatie gemonteerd waardoor de geproduceerde warmte niet weg kan, wat uiteindelijk tot brand kan leiden.

Veel van deze problemen komen vooral door ondeugdelijke installatie van de zonnepanelen. Dat kan liggen aan een tekort aan gespecialiseerde installateurs of aan de keuze van de klant voor een eigen installateur. Sommige particulieren installeren de zonnepanelen ook zelf.

Door deze toenemende schadelast door aan zonnepanelen gerelateerde oorzaken, zien verzekeraars zich helaas genoodzaakt om maatregelen te treffen. Uiteraard wordt hier wel gekeken naar redelijkheid en billijkheid. Als voorbeeld kunnen we noemen dat een installatie van zonnepanelen moet voldoen aan een SCOPE 12 keuring. Dit sluit aan bij de ARBO-wetgeving die stelt dat een werkgever verplicht is om de veiligheid van werknemers te borgen, ook op het gebied van elektrotechnische installaties.

Tenslotte is de kans redelijk aanwezig dat de premies verhoogd zullen worden in verband met de verhoogde schadelast. Dit zal in de komende tijd waarschijnlijk worden doorgevoerd voor in ieder geval die gebouwen waar zonnepanelen op geïnstalleerd zijn.

Bent u als bedrijf bezig met eventuele aanschaf van zonnepalen, laat u dan goed adviseren inzake de verzekeringsmogelijkheden.

We hopen dat u hiermee een duidelijk beeld heeft van de ontwikkelingen in verzekeringsland op het gebied van zonnepanelen.

Mocht u hier nog vragen over hebben neemt u dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.