Site logo

Week van de RI&E

Wist u dat de RI&E al 25 jaar verplicht is voor iedere ondernemer of organisatie met medewerkers in dienst?!

In de week van de RI&E vragen wij graag uw aandacht voor het volgende:

  • Wist u dat de RI&E al 25 jaar verplicht is voor iedere ondernemer of organisatie met medewerkers in dienst?!
  • Met de RI&E brengt u alle risico’s in kaart binnen uw bedrijf, zodat u aan de slag kan met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s.
  • Het doel van de RI&E: Zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen.
  • Als gecertificeerde arbodienst willen we u niet alleen attenderen op de verplichting van het hebben van een RI&E. We zetten het graag in als effectieve tool om uw medewerkers in een zo veilig en gezond mogelijke omgeving te laten werken.
  • Dit scheelt niet alleen in eventuele hoge verzuimkosten maar brengt ook nog eens betere productiviteitscijfers met zich mee! Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Indien u hulp nodig heeft met het opstellen, opvolgen of het laten toetsen van de RI&E? Neem dan contact met ons op. Mail: arbodienst@oveon.nl Tel: 0527-687377