Site logo

Uniek

Bram Brouwer RADI is geslaagd voor zijn master Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Hierbij hoort hij tot de eerste lichting van Nederland die deze titel mag dragen.

Het begrip Duurzame Inzetbaarheid is tegenwoordig een veelbesproken thema wat te pas en te onpas wordt gebruikt.

Bij het woord duurzaam denk je misschien eerst aan milieuvriendelijk maar dat wordt hier niet mee bedoeld. De wereld is in de afgelopen tientallen jaren in een rap tempo veranderd door vergaande ontwikkelingen van automatisering, door globalisering en big data. Je hebt de wereld als het ware in je binnenzak. Behoeften en verwachtingen van onze beroepsbevolking zijn mee ontwikkeld met al die veranderingen. Ook de wetgeving wordt hierop geleidelijk aangepast, bijvoorbeeld het nieuwe pensioenakkoord.

Hoe houdbaar zijn bestaande sociaaleconomische modellen nog voor de toekomst?

Organisaties en werkgevers zijn genoodzaakt om na te denken over het thema duurzame inzetbaarheid om aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt en om goede werknemers te blijven binden.
– Hoe blijven mensen bevlogen?
– Wat zijn de risico’s als de verwachtingen niet overeenstemmen?
– Hoe kun je personeelsbeleid en inkoop van arbeid gerelateerde zorg beter op elkaar aansluiten?

Met de opleiding RADI Executive ben ik nog beter in staat om met de werkgever mee te denken en te adviseren over deze onderwerpen.