Site logo

Rookmelders binnenkort verplicht!

Vanaf 1 juli 2022 is in Nederland op elke woonverdieping de aanwezigheid van een werkende rookmelder verplicht. Deze verplichting was al van toepassing op nieuwbouwwoningen, maar is nieuw voor de bestaande koop-en huurwoningen. Voldoet u al aan deze verplichting, dan heeft deze wetswijziging geen effect voor u. Is dit nog niet het geval, dan adviseren wij u om voor 1 juli 2022 aan deze verplichting te voldoen.

Wijzigingen op een rij
Onderstaand kunt u de betreffende wijzigingen lezen:

  • Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht in elke koop- en huurwoning, zowel bestaand als nieuwbouw;
  • Op iedere etage moet een goed werkende rookmelder hangen;
  • Ook in besloten ruimtes waar vluchtroutes doorheen lopen is een rookmelder verplicht;
  • Op een zolder die niet als verblijfsruimte gebruikt wordt, hoeft geen rookmelder geplaatst te worden
  • In tegenstelling tot nieuwbouwwoningen is het niet nodig om de rookmelders in een bestaande woning aan elkaar te koppelen, maar voor extra veiligheid is dit wel aan te raden;
  • In bestaande woningen is het voldoende om rookmelders met batterijen op te hangen. Voor nieuwbouwwoningen is het wel verplicht om deze aan te sluiten op het 230/elektriciteitsnet.

Wat betekent dit voor uw (brand)verzekering

Bent u bij ons verzekerd, dan heeft deze wetswijziging voor nu nog geen effect op de voorwaarden van uw verzekering. In de polisvoorwaarden voor particuliere verzekeringen wordt deze rookmelderverplichting namelijk nog niet als voorwaarde genoemd. Het ontbreken van een werkende rookmelder leidt dus niet naar een verminderde schadevergoeding. Wij verwachten wel dat de verzekeringsmaatschappijen in de toekomst op deze verplichting gaan inspelen. Indien de polisvoorwaarden wijzigen, nemen wij vooraf contact met u op. Daarnaast houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in markt via onze sociale media kanalen of tijdens onderhoudsgesprekken. 

Tip voor de aanschaf van een rookmelder

Het is belangrijk dat alle rookmelders in de woning een CE-keurmerk hebben en voldoen aan de NEN-14604. Op de website van Brandweer Nederland, leest u meer informatie over diverse soorten rookmelders én hoe deze het beste opgehangen kunnen worden.

Voor de eventuele aanschaf van een rookmelder kan er onder andere contact worden opgenomen met onderstaande bedrijven:

RI&S     Vliestroom 15, 8321 EG URK – 088-0241500

Ten Napel Brandbeveiliging Hoornse Hop 7, 8321WX URK – 0527-263894