Site logo

Heb je de brief al ontvangen van de inspectie SZW betreffende de RI&E?

Heeft u de brief al ontvangen van de inspectie SZW betreffende RI&E?
Wist je dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht is voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst? Dit geldt voor alle sectoren, dus ook voor jouw bedrijf!

De inspectie SZW heeft aangegeven vanaf 2022 standaard te gaan controleren op de aanwezigheid van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Sinds 2019 is de inspectie actief aan de slag om meer bekendheid te geven aan het opstellen van de RI&E en het structureel bijhouden van het daaruit vloeiende plan van aanpak. Er staan stevige boetes op het ontbreken van een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Daarnaast kunt u flink in de problemen komen wanneer er na een bedrijfsongeval geconstateerd moet worden dat er geen RI&E aanwezig is. Ook verzekeraars kunnen bij de aanvraag van een eventuele uitkering dwars gaan liggen vanwege het ontbreken van de RI&E. Elke werkgever is verplicht tot het opstellen van een RI&E incl. plan van aanpak, ongeacht de omvang van het bedrijf. Als arbodienst helpen we u graag bij het opstellen van de RI&E. Op deze manier kunnen we risico’s en gevaren voor werknemers in kaart brengen. Vervolgens kan er in overleg met de werkgever rechtstreeks beleid voor worden opgemaakt. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 

Bel of mail ons vooral voor meer informatie: 0527-687377 arbodienst@oveon.nl